Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja

1. Ognisko zarządzane jest przez dyrektora wyłonionego w drodze konkursu, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. Prezydent Wrocławia może powierzyć zarządzanie Ogniskiem osobie fizycznej na podstawie umowy o zarządzaniu.
2. Prezydent Wrocławia powołuje dyrektora na okres 5 lat lub powierza zarządzanie Ogniskiem na okres 5 lat.
3. W uzasadnionych przypadkach Prezydentowi Wrocławia przysługuje prawo odstąpienia od przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1, bądź powołania dyrektora na inny okres niż wskazany w ust. 2
Dyrektor Ogniska kieruje całokształtem działalności Ogniska. Jest odpowiedzialny za całokształt działalności Ogniska i jego mienie.
Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1. ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2. reprezentowanie Ogniska na zewnątrz,
3. zarządzanie jego majątkiem,
4. przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań, oraz wniosków inwestycyjnych,
5. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
6. decydowanie o polityce kadrowej - zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
7. udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Ogniska pracownikom i osobom trzecim.

Status prawny

Samorządowa Instytucja Kultury
Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Pl. Wolności 9
50-071 Wrocław
tel./fax 71 344 56 94
tel. kom: 505 094 795 (pn-pt; od 9.00 do 16.00)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://plastyka-ognisko.edu.pl
NIP: 897-16-63-434
REGON: 932690411
Wpis do Rejestru Instytucji Kultury (RIK) nr 30/01
Konto bankowe PKO BP 06 1020 5226 0000 6402 0416 7573
Osoby reprezentujące firmę:
mgr Maciej Siciński – Dyrektor
mgr Janina Radomska – Główna Księgowa

Kadra i pracownie

W strukturach organizacyjnych ogniska znajdują się pracownie:

 1. rysunku i malarstwa prowadzona przez art. plast. Lucynę Lubelską,
 2. rysunku i malarstwa prowadzona przez art. plast. Zbigniewa Mila,
 3. rysunku i malarstwa prowadzona przez art. plast. Macieja Myrdzio,
 4. rysunku i malarstwa prowadzona przez art. plast. Beatę Bols
 5. rysunku i malarstwa prowadzona przez art. plast. Ryszarda Pajączka,
 6. rzeźby prowadzona przez art. plast. Ryszarda Pajączka,
 7. grafiki warsztatowej prowadzona przez Michała Wrabeca,
 8. podstaw ceramiki prowadzona przez art. plast. Bogusława Story i Agatę Zworską-Story,
 9. zagadnienień malarskich w ceramice prowadzona przez art. plast. Bogusława Story i Agatę Zworską-Story,
 10. realizacji ceramicznych prowadzona przez art. plast. Bogusława Story i Agatę Zworską-Story,
 11. szkła artystycznego prowadzona przez art. plast. Patrycję Harasym,
 12. tkaniny artystycznej prowadzona przez art. plast. Marię Gostyllę-Pachucką,
 13. działań artystycznych prowadzona przez art. plast. Beatę Bols,
 14. fotografii cyfrowej prowadzona przez mgr Macieja Sicińskiego,
 15. fotografii cyfrowej z stylizacją i aranżacją prowadzona przez
  mgr Macieja Sicińskiego i  art. plast. Beatę Bols,
 16. fotografii cyfrowej prowadzona przez art. plast. Macieja Myrdzio,
 17. komputerowego projektowania graficznego prowadzona przez art. plast. Macieja Myrdzio
  18. filmu prowadzona przez mgr Mirosława Rajkowskiego

Praca

W tej chwili nie prowadzimy rekrutacji.