wystawa matryc i grafik JANUSZA HALICKIEGO

Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Ruskiej 46c/7 na szczególną wystawę. Prezentujemy wyjątkowe i rzadko oglądane obiekty a mianowicie matryce do grafik JANUSZA HALICKIEGO (1932-2010) – są to obiekty najczęściej spoczywające w pracowni artysty i tylko on i jego najbliżsi mogą je oglądać. Uzupełnieniem zestawu matryc są również pełne wirtuozerii odbitki z prezentowanych matryc.

JANUSZ HALICKI – Wrocławski artysta plastyk i pedagog, urodził się 18 marca 1932 w Brzeszczach w Małopolsce, a zmarł 28 października 2010 roku we Wrocławiu. Pod koniec lat 40 ubiegłego stulecia przyjechał do Wrocławia, gdzie rozpoczął studia najpierw na zoologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (1949-1952) a w latach 1957-1963 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Tutaj kształcił się w pracowniach Marii i Stanisława Dawskich oraz Stanisława Pękalskiego. W 1963 roku ukończył uczelnie z wyróżnieniem i został asystentem na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby PWSSP we Wrocławiu. W 1968 został zwolniony z uczelni za popieranie strajków studenckich. Do pracy akademickiej nigdy już nie powrócił, ale pracy pedagogicznej poświęcił wiele lat życia, w latach 1967 -1991 jako nauczyciel, a od 1977 dyrektor Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej we Wrocławiu.

 Przewodniczył Komisji Artystycznej Wrocławskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych, działającego od 1969 z inicjatywy Zygmunta Waśniewskiego. Jej celem było popularyzowanie ekslibrysu.

Dzięki Januszowi Halickiemu wznowione zostały cykliczne wystawy „Ekslibris wrocławski i małe formy grafiki”, zainicjował też cykl wystaw ekslibrisu o międzynarodowym charakterze pod hasłem „Wyobraźnia i warsztat”. Był współorganizatorem i uczestnikiem tek graficznych (m.in. teka poświęcona Czesławowi Miłoszowi). W latach 80-tych XX wieku współorganizował prezentacje sztuki niezależnej m.in. z jego inspiracji i z jego udziałem powstały wystawy pokazywane w wielu miejscach we Wrocławiu i w całej Polsce, np. Jasnej Górze. Był również współautorem „Drogi Krzyżowej”, cyklu grafik prezentowanych także poza granicami kraju m.in. W Tourhout w Belgii. Uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą, a jego prace znajdują się w licznych zbiorach bibliotecznych, muzealnych oraz prywatnych.

Janusz Halicki uprawiał malarstwo, grafikę i rysunek. Był jednym z najwybitniejszych polskich twórców ekslibrisów. W 1968 roku wykonał pierwszy, a jest autorem 300 prezentowanych na 160 wystawach. I właśnie z tych indywidualnych bibliofilskich podpisów jest najbardziej znany.

Jego prace zachwycają wirtuozerią techniczną, wyobraźnią i wrażliwością artysty na piękno otaczającego nas świata, na sprawy ważne i bliskie nam wszystkim.