Layers and Masks – Warstwy i Maski

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA Z AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH, MUZYKI I TAŃCA W PŁOWDIWIE
ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA Z PŁOWDIWU – PRZYSZŁEJ EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY (2019).
EKSPOZYCJA STUDENTÓW I WYKŁADOWCÓW
Prof. Nikola Lautliew – kurator wystawy„Layers and Masks” – „Warstwy i Maski” – to tytuł kolektywnej wystawy fotograficznej z Płowdiwu, który w jedyny możliwy sposób łączy autorów ze zdjęciami. Technologicznie zjednoczeni, ponieważ wszystkie fotografie zostały cyfrowo „wygładzone”, a głównym narzędziem ich nie tak znacznej przemiany były Photoshop’s Layers (warstwy w programie Photoshop). Fotografowie pragnęli, by zdjęcia zostały w ten sposób zapamiętane i przede wszystkim spodobały się widzom, a także emanowały nowoczesną i koherentną koncepcją kuratora.
Emocjonalnie zjednoczeni i umotywowani odnowa w „Warstwach i Maskach”. Warstwy w czasie. Czas, który przyporządkowuje każde zdjęcie do kategorii: „Tak, to było”. Czas, który geograficznie i fizycznie rozdzielił na zawsze fotografów z tamtymi ludźmi i toposami. Czas odróżniający wiek autorów wystawy i ich odczuwanie świata, i rzeczywistości.
Maski w fotografii. Ta, którą zakłada na siebie model, by pokazać się w roli, którą pragnie odegrać, lub maska, którą niezauważalnie nałożył mu sam fotograf, by wyreżyserować swoją sztukę.

Płowdiw – Europejska Stolica Kultury 2019

Płowdiw jest miastem liczącym 8000 lat, gdzie zachowały się zarówno ślady z czasów Imperium Rzymskiego, średniowiecza, Imperium Osmańskiego, od modernizmu, przez okres socjalistyczny do współczesności. Miasto ma wielobarwny i wielowarstwowy obraz nie tylko dzięki swojej bogatej historii, lecz także dlatego, że jego mieszkańcami są zarówno Bułgarzy, Turkowie, Romowie, Żydzi, Ormianie i Grecy. Malowniczo położone u podnóża pasma górskiego Rodopów, na brzegu rzeki Marica i na siedmiu wzgórzach, które urozmaicają miejski krajobraz. Płowdiw oferuje różnorodność parków i ogrodów, muzeów, galerii, i klubów. Znajduje się tutaj największa na Bałkach wczesnochrześcijańska bazylikaWielka Bazylika Filipopolis, a także zaprojektowany na największą skalę na Bałkanach i najlepiej zachowany do dnia dzisiejszego, starożytny amfiteatr, z czynną współcześnie sceną do wystąpień plenerowych.

W 2019 roku Płowdiw będzie pierwszą Europejską Stolicą Kultury w Bułgarii, a także pierwszym nosicielem tego tytułu wśród państw posługujących się cyrylicą. Program kulturalny miasta – w kontekście tej inicjatywy – opiera się na jego historycznej i kulturalnej specyfice. Motto RAZEM spaja je wspólnym celem, jakim jest osiągnięcie trwałej zmiany w mieście i w stosunkach międzyludzkich - w świadomości mieszkańców, że są częścią wspólnoty i europejskiej całości. RAZEM oznacza bycie „razem” mniejszości i większości, pokoleń, różnych grup religijnych, włączając w to ludzi o specjalnych potrzebach, a także dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb, i pragnień mieszkańców, zjednania historycznego dziedzictwa ze współczesnością.

Inicjatywa jaką jest Europejska Stolica Kultury daje możliwość wymiany kulturowej i przełamania granic stereotypów, co pozwoli miastu zaistnieć na mapie Europy jako atrakcyjna destynacja kulturowa z bogatym potencjałem rozwoju. Artystyczny program miasta na Europejską Stolicę obejmuje pełną gamę wydarzeń artystycznych – festiwale, wystawy, koncerty, przedstawienia, warsztaty, akcje, instalacje, konferencje – podzielone na cztery platformy, których symboliczne nazwy przedstawiają główne cele inicjatywy w duchu ZJEDNOCZENIA, TRANSFORMACJI, ODRODZENIA i RELAKSACJI. Do 2019 roku program ten – który już teraz zawiera ponad 60 projektów i współpracuje z 200 partnerami z kraju i ze świata - zostanie uzupełniony, i wzbogacony jeszcze wydarzeniami, tak aby było to wzruszające i niezapomniane święto, a przede wszystkim prawdziwy rozkwit jednego z najstarszych miast Europy.

Dr Swetłana Kujumdżiewa – Dyrektor artystyczny fundacji „Plovdiv 2019”