(nie tylko) klasycznie

wystawa ULA strWystawa indywidualna Urszuli Cieślik, uczestniczki zajęć z grafiki warsztatowej.
Prace artystki charakteryzują eksperymenty łączenia klasycznego linorytu z malarską wrażliwością. zapraszamy do spojrzenia na (nie tylko) klasyczne cięcie.