Barbara Lange

malarstwo z pracowni Zbigniewa Mila

plakat BLMalarstwo Barbary Lange to komentarz do szeregu zjawisk naszej współczesności. W swoich obrazach stawia intrygujące pytania; na przykład o ciągłość zachowania rozpoznań etycznych w obszarze współczesnej kultury.
Broni nienaruszalność pojęć dobra i zła, jako warunku trwania życia społecznego.

wernisaż 5 lutego 2020 r.  godz.18:00
GaleriaWindaC