pracownia działań artystycznych

art. plast. Beata Bols – artystka intermedialna; studia -ASP (dawn. PWSSP) we Wrocławiu.

Dyplom' 85  z Malarstwa, w pracowni doc. Konrada Jarodzkiego, aneks - Struktury Wizualne.

Tworzy instalacje, obiekty, działania performance. Autorka kostiumów do filmów fabularnych, scenografii teatralnych, projektantka wnętrz, poetka.

Wykładowca w ASP we Wrocławiu.

ZZZZZZTEATRstr