Kolejne zadanie.

Tym razem proponuję wykonanie prostego ćwiczenia na rozbudzenie wyobraźni. Pomiętą kartkę papieru umieszczamy na stosunkowo obojętnym tle. Następnie możemy wykonać rysunek studyjny odwzorowujący wszystkie cechy naszego "przedmiotu". Kolejnym etapem będą szkice,  w których podążamy za nasuwającymi się nam skojarzeniami. Na koniec wykonujemy obraz rysunkowy lub malarski dopełniający zobrazowane znaczenia.

Poniżej przykłady wykonania "modela" do dzisiejszego zadania.