pracownia filmowa

pracownię prowadzi Mirosław Rajkowski (ur. 1958 r.)Mireknastr

zajmuje się od wczesnych lat 80-tych sztukami audiowizualnymi. Studiował i matematykę, filozofie, historie sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskując tytuł magistra. Trzykrotnie otrzymał półroczne stypendium Ministerstwa Kultury na realizacje swoich projektów artystycznych. Od 1991r. zajmuje się sztuką wideo. Jego filmy były pokazywane w galeriach i na festiwalach w wielu krajach Europy oraz w USA min. na WRO, AVE, MEDIAWAVE. Jego kompozycje elektroakustyczne zostały wydane na płytach m.in. w Polsce, Hiszpanii, Italii, USA, Rosji, Japonii. Od 1993 regularnie prowadzi wykłady i pisze o sztuce komputerowej dla magazynu FORMAT. Zrealizował również dziesiątki filmów dokumentalnych o wydarzeniach artystycznych (m.in. Jazz nad Odra, Industrial Art, Ars Electronica) oraz o artystach m.in. Alojzym Grycie, Yoko Ono, Natalii LL.

zajęcia prowadzone będą w formie warsztatu filmowego, którego celem jest nie tylko poznanie techniki filmowania i montażu, ale w trakcie nauki stworzenie mockumentu o Ognisku Plastycznym dla Dorosłych im. Eugeniusza Gepperta. Uczestnicy poznają gruntownie technikę pracy na planie filmowym – zagadnienia oświetlenia, kadrowania, ekspozycji, green screen itd. – oraz postprodukcji – montażu, korekcji, nakładania efektów itd. Realizacja typu mockumentu pozwoli na „aktorskie” ujęcie tematu. Obok wywiadów z realnymi osobami będą wprowadzone sceny fikcyjne oddające jednakże wiernie charakter i treść historii Ogniska.