Maciej Siciński

01 MS na strW ognisku od 1995 prowadził zajęcia z grafiki warsztatowej i komputerowej, obecnie z fotografii. Od 2001 był zastępcą dyrektora a od 2011 jest dyrektorem Ogniska. Były słuchacz Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej we Wrocławiu, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego – dyplom z rzeźby w pracowni art. plast. Jana Hermy. Zajmuje się sztuką sakralną (min. rzeźby, projekty krat, witraży itp. do kościołów), grafiką warsztatową, komputerową i fotografią.