Tak Cię Widzę czyli portret, postać, akt

wernisaż