plan 2019/20

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

Ceramika
art. plast.
Agata Zworska-Story

900 - 1400
od 16 września

Szkło artystyczne
art. plast.
Patrycja Katarzyna Harasym

1000 - 1400
od 16 września

Rysowanie szkłem
flamework strukturalny
art. plast.
Barbara Idzikowska
900 - 1400 

grafika komputerowa i film
art. plast.
Jan Mikołajek

1000 - 1500 

   
Malarstwo, rysunek
art. plast. Lucyna Lubelska

1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Lucyna Lubelska

1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Lucyna Lubelska

1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Maciej Myrdzio
1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Maciej Myrdzio
1500 - 2000
od 13 września

Malarstwo, rysunek
art. plast. Beata Bols
930 - 1400
Malarstwo, rysunek
art. plast. Zbigniew Mil

1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Zbigniew Mil

1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Zbigniew Mil

1500 - 2000
Grafika Warsztatowa
art. plast. Ryszard Pajaczek
1500 - 2000
  Grafika Warsztatowa
art. plast. Ryszard Pajaczek
930 - 1400
Rzeźba
art. plast. Ryszard Pajaczek
1500 - 2000
Rzeźba
art. plast. Ryszard Pajaczek
1500 - 2000
Tkanina artystyczna
art. plast. Robert Wieczorek
1500 - 2000
 Pracownia autorska
art. plast.
Beaty Bols
1500 - 2000
 

Ćwiczenia ze stylizacji
i aranżacji w fotografii

art. plast.
Beata Bols
1500 - 2000


 
Fotografia cyfrowa

art. plast. Maciej Myrdzio
1600 - 2000


 
Fotografia cyfrowa

mgr Maciej Siciński
1600 - 2000


Studium Postaci
art. plast.
Lucyna Lubelska

1500 - 2000
od 3 października
 


Studium Postaci
art. plast.
Lucyna Lubelska

1500 - 2000
od 15 listopada 

 

Ceramika
art. plast.
Agata Zworska-Story

1500 - 2000

od 16 września

Sitodruk
art. plast.
Renata Kurczyńska
1500 - 2000

Sitodruk
art. plast.
Renata Kurczyńska
1500 - 2000

 

Ceramika
art. plast. Bogusław Story

1500 - 2000
od 16 września

Ceramika
art. plast. Bogusław Story

930 - 1400
od 16 września

Szkło artystyczne
art. plast.
Patrycja Katarzyna Harasym

1500 - 1900
od 16 września

Rysowanie szkłem
flamework strukturalny
art. plast.
Barbara Idzikowska
1500 - 2000 

Szkło artystyczne
art. plast.
Patrycja Katarzyna Harasym

1600 - 2000
od 16 września

Rysowanie szkłem
flamework strukturalny
art. plast.
Barbara Idzikowska
1500 - 2000 

   

zajęcia przy ul. RUSKIEJ 46A/C/413,414 Zajęcia przy pl. WOLNOŚCI 9 zajęcia w pracowni B.  Idzikowskiej ul. Ruska 46A/C/104

plan do druku

Warsztaty z filmu, multimediów i grafiki 3D

zajęcia na ul. RUSKIEJ 46C/7

Zajęcia na pl. WOLNOŚCI 9