plan 2018/19

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

Ceramika
art. plast. Agata Zworska-Story

900 - 1400

Szkło artystyczne
art. plast.
Patrycja Katarzyna Harasym

900 - 1400
  grafika komputerowa
art. plast.
Jan Mikołajek

1000 - 1500 
   
Malarstwo, rysunek
art. plast. Lucyna Lubelska

1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Lucyna Lubelska

1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Lucyna Lubelska

1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Maciej Myrdzio
1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Maciej Myrdzio
1500 - 2000

Malarstwo, rysunek
art. plast. Beata Bols
930 - 1400
Malarstwo, rysunek
art. plast. Zbigniew Mil

1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Zbigniew Mil

1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Zbigniew Mil

1500 - 2000
Grafika Warsztatowa
art. plast. Ryszard Pajaczek
1500 - 2000
  Grafika Warsztatowa
art. plast. Ryszard Pajaczek
930 - 1400
Rzeźba
art. plast. Ryszard Pajaczek
1500 - 2000
Rzeźba
art. plast. Ryszard Pajaczek
1500 - 2000
Tkanina artystyczna
art. plast. Robert Wieczorek
1500 - 2000
   

Stylizacja i aranżacja 
z elementami scenografii 
i fotografii

art. plast.
Beata Bols
1500 - 2000

Fotografia cyfrowa
art. plast. Maciej Myrdzio
1600 - 2000
Fotografia cyfrowa
mgr Maciej Siciński
1500 - 1900
Film, multimedia i grafika 3D
mgr Mirosław Rajkowski
1600 - 2000
 
Ceramika
art. plast. Agata Zworska-Story

1500 - 2000
Działania artystyczne
art. plast.
Beata Bols
1400 - 1900

Sitodruk
art. plast. Renata Kurczyńska
1500 - 2000

  Ceramika
art. plast. Bogusław Story

1500 - 2000

Ceramika
art. plast. Bogusław Story

930 - 1400

Szkło artystyczne
art. plast.
Patrycja Katarzyna Harasym

1500 - 2000
  Szkło artystyczne
art. plast.
Patrycja Katarzyna Harasym

1500 - 2000
     

zajęcia przy ul. RUSKIEJ 46C/7 Zajęcia przy pl. WOLNOŚCI 9

plan do druku

zajęcia na ul. RUSKIEJ 46C/7

Zajęcia na pl. WOLNOŚCI 9