Robert Wieczorek

RobertWieczorek

ur. 21.11.1969r. Z wykształcenia pedagog (ukończone studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z plastyką). Uzyskał tytuł nauczyciela plastyki w roku 2001 na Uniwersytecie Opolskim. Studia magisterskie na kierunku pedagogika ogólna (rok ukończenia 2004, Uniwersytet Wrocławski). Absolwent Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej. Od 2016 roku przyjęty do ZPAP na podstawie dorobku artystycznego.
Techniki tkackie opanował, uczestnicząc w dwuletnim seminarium prowadzonym w Galerii Tkackiej na Jatkach we Wrocławiu w latach 1993-1995. 
W późniejszym okresie odwiedzał inne pracownie tkackie, gdzie poznawał kunszt tkania i nowe formy oraz spojrzenie na tkaninę artystyczną. Należy do Grupy Tkackiej „WĄTEK” działającej przy Galerii Tkackiej na Jatkach.