Alicja Granat

Ala minUrodzona w 1993r. we Wrocławiu. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. St. Kopustyńskiego we Wrocławiu (2013) oraz Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy „SKIBA” we Wrocławiu ze specjalizacją arteterapia (2015). Obecnie studentka V roku kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła w Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.
Uczest¬niczy w licznych wystawach krajowych i międzynarodowych oraz bierze udział w konkursach na całym świecie. Swoje prace tworzy poprzez obserwację swojej własnej osobowości, ludzi, zwierząt oraz przyrody. Lubi sobie stawiać wyznania, poznawać nowe techniki i dąży do ich realizacji.