wernisaż Sławomira Zgryźniaka

 

wideo: Mirosław Rajkowski

Sławek Zgryźniak zbiera przedmioty i robi z nich swoje przestrzenne kompozycje. Te zaś dokumentuje, za pomocą fotografii.

Wystawa prezentuje tę dokumentację. Skojarzenia Sławka są nieoczywiste, odnoszą sie do jego instynktu i wrażliwości

plastycznej. Jest to rodzaj zabawy formą. Przypominają  prace dadaistów /międzynarodowy ruch artystyczno-literacki w sztuce

XX wieku/, których założeniem była swoboda twórcza, odrzucająca dotychczasowe kanony, wykorzystanie przypadkowych

przedmiotów w kolażach, fotomontażach i ready-mades. Z takimi pracami zetkniemy się na wystawie "Ładne kwiatki!",na  której

inwencja autora dotyka absurdu, lecz nie przekracza jego granic, bowiem jest porządkowana przez logikę układów formalnych z

ogromną wrażliwością i talentem kreatora.
 
-Wystawa w Galerii WINDA C, została zaaranżowana w ekspresyjno-dadaistycznej konwencji. Przestrzeń otwiera na eksperyment z

zabawą formą i kolorem - to słowa prowadzącej Pracownię Malarstwa i i Rysunku - Beaty Bols, która zaprasza do przyjrzenia

się pracom Sławka Zgryźniaka, jednocześnie zachęcając do udziału w swoich sobotnich zajęciach.