GRAFIKA PATRIOTYCZNA z kolekcji JADWIGI i JANUSZA HALICKICH - finisaż

27 listopada odbył się finisaż wystawy "Grafika patriotyczna z kolejkcji Jadwigi i Janusza Halickich". Na wystawę składają się z trzy cykle: 

- Droga do niepodległości 

- Droga Krzyżowa 

- Solidarność - litery  

Przybyli goście mogli podziwiać dzieła oraz wysłuchać świadectw z lat 80-tych niektórych autorów prac, między innymi Jadwigi Halickiej, czy profesora Jana Kukuły. 

 

fot. Maciej Myrdzio

GALERIA