finisaż wystawy Rafała Komorzyńskiego

Rafał Komorzyński należy do absolwentów Ogniska Kultury Plastycznej, który wyróżnia się szczególną wyobraźnią i nieprzeciętną techniką rysunkową. Jego prace, zostały dostrzeżone i docenione na Dolnośląskim Konkursie, pt. „Szukamy Nikifora” oraz przez Komisję ZPAP, do którego został przyjęty. Podstawowym narzędziem w Jego twórczości jest rysunek ołówkiem na papierze, w którym stosuje wyrafinowaną kreskę jak i pełną gamę walor, od bieli do czerni. Ważne dla artysty są tematy, które można ująć w cykle: od początkowo „kosmicznych” (duży wpływ Beksińskiego) po groteskowe scenki z ulicy, dzielnicy trójkąta. We wszystkich pracach widoczna jest dyscyplina i zarazem różnorodność, co pozostawia miejsce na interpretacje odbiorcy.

Ryszard Pajączek

fot. Jadwiga Czyżak, Barbara Wiśniewska

galeria