Wystawa prac słuchaczy 2010/2011

Dnia 20 czerwca 2011 o godz. 17 w ognisku, odbyło się uroczyste otwarcie dorocznej wystawy prac naszych słuchaczy . Mieliśmy zaszczyt gościć naszych byłych nauczycieli: pana Prof. Jana Kukułę - Prodziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa ASP we Wrocławiu, panią art.plast. Jagę Halicką i panią art. plast. Joannę Domaszewską. Zaproszenie przyjęła również pani poseł na Sejm RP Ewa Wolak. Na wystawę przyszło kilkaset osób.

Wernisaż grafiki warsztatowej

3 marca 2011 r. w Bibliotece Miejskiej przy ul. Hercena 13 odbył się wernisaż grafik Jagody Nierzeckiej i Marty Klimczak.

Wspominamy śp. art. plast. Janusza Halickiego

12 lutego 2010 roku odbyło się spotkanie poświęcone wspomieniom o byłym dyrektorze Ogniska śp. art. plast. Januszu Halickim.

Janusz Halicki urodził się w 1932 roku w Brzeszczach w Małopolsce. W 1968 roku ukończył z wyróżnieniem PWSSP we Wrocławiu, gdzie kształcił się w pracowniach Marii i Stanisława Dawskich oraz Stanisława Pękalskiego.

Wiele lat życia poświęcił pracy pedagogicznej z młodzieżą jako dyrektor Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej we Wrocławiu. Przewodniczył Komisji Artystycznej Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był też jednym z założycieli słynnej grupy graficznej „Rys”, której celem było popularyzowanie ekslibrisu. Był jednym z najwybitniejszych polskich twórców ekslibrisów, stworzył ich ponad 300. Wyjątkowym mistrzostwem cechują się jego suche tłoki.

Jego prace, nawet te niewielkiego formatu, cechuje wirtuozeria techniczna.

W ognisku była prezentowana wystawa Jego grafik.

 

Łamanie się chlebem

W grudniu tradycyjnie łamaliśmy się chlebem.

Wernisaż po plenerze w Borowicach

Wernisaż odbył sie w siedzibie Ogniska 9 listopada 2010 o godz 17.00.