Wystawa prac Jadwigi Nierzeckiej

Wrocławianki z zamiłowania, studiowała na Akademii Ekonomicznej, obecnie pracuję w prywatnej spółce, w której zajmuję się finansami.

Od trzech lat swój wolny czas wypełnia wycinaniem prac skalpelem z papieru, najczęściej są to motywy zaczerpnięte z natury, której bogactwo jest stałą inspiracją.

 

Od dwóch lat uczęszcza na zajęcia z grafiki warsztatowej w Ognisku Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie tworzy prace w technice linorytu, ze szczególnym zamiłowaniem do suchego tłoku.

Finisaż art. plast. Zbigniewa Mila

Dnia 27 września 2011 r. w Ognisku, odbył się uroczysty finisaż wystawy naszego wykładowcy art. plast. Zbigniewa Mila. Mieliśmy zaszczyt gościć min.: Z-cę Dyrektora Wydziału Kultury; Jerzego Pietraszka, panią V-ce Prezes Towarzystwa Międzymurza; Irenę Tkaczyk, byłego Dyr. Ogniska art. plast. Andrzeja Żarnowieckiego, oraz uznanych twórców; prof. Christosa Mandziosa-Dziekana Wydziału Malarstwa i Rzeźby Wrocławskiej ASP, art. plast. Jagę Halicką, art. plast. Beatę Olszewską, art. plast. Mirę Żelechower-Aleksiun, zespół członków wrocławskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków oraz absolwentów i słuchaczy ogniska.

Słowo wstępne wygłosił art. plast. Andrzej Żarnowiecki podkreślając wysoki poziom artystyczny oraz różnorodność prezentowanych prac. Wystawie towarzyszyła dyskusja o twórczości art. plast. Zbigniewa Mila.

wernisaż Ewy Gosk i Ireny Łuczyńskiej

7 listopada 2011r. w Galerii Śląskiego Okręgu Wojskowego odbył się wernisaż wystawy Ewy Gosk i Ireny Łuczyńskiej.

Prace zwracają na siebie uwagę elegancją i nastrojem.

Autorki są naszymi słuchaczkami i doskonaliły swoje umiejętności najpierw w pracowni art. plast. Andrzeja Żarnowieckiego a obecnie w pracowni art. plast. Macieja Myrdzio.

Wystawę można było oglądać do końca listopada 2011.

wernisaż Danuty Chajewskiej

10.11.2011r. w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego odbył się wernisaż wystawy akwareli Danuty Chajewskiej.

Autorka zaprezentowała 19 prac; tematyką większości z nich był pejzaż.

Na uwagę zasługuje warsztat autorki - delikatne plamy barwne, tworzą nastrojowe klimaty śnieżnej, mroźnej zimy, upalnego lata, mazurskich krajobrazów.

Danuta Chajewska jest od kilku lat słuchaczką Ogniska i doskonali swoje umiejętności w pracowni art. plast. Lucyny Lubelskiej.

Wystawę można oglądać do końca listopada 2011.

wystawa poplenerowa

W Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego im. CK Norwida we Wrocławiu
przy ul. Pretficza 24 można było obejrzeć naszą wystawę poplenerową