Wernisaż wystawy grafik Piotra Borsuka

fot. Maciej Myrdzio

blog   galeria

wernisaż Norberty Sakowicz

 

  wideo: Mirosław Rajkowski

W galerii Ogniska Kultury Plastycznej przy ul. Ruskiej 46c w lutym 2016 roku możemy zobaczyć malarstwo (akryl na papierze) oraz rysunek Norberty Sakowicz.

Autorka od kilku lat jest słuchaczką Ogniska. Istotnym tematem malarskich poszukiwań jest tu realistycznie przedstawiona martwa natura. Obrazy utrzymane są w różnorodnej kolorystyce z dużą dbałością o kompozycję, szczegół, świetlistość i przestrzeń. Pięknie grają tonacje, miękko spływają tkaniny, błyszczy szkło i metal. Pasja malarska autorki poparta jest wnikliwością obserwacji. Na wystawie oglądamy również pejzaże oraz rysunki studyjne postaci.

Widz zwiedzający tę wystawę pozostaje pod urokiem tych prac. Dają one poczucie, że piękno jest obok nas zamknięte w zwykłych przedmiotach. Trzeba je po prostu zauważyć i namalować.

Tylko tyle – i aż tyle. Norberta Sakowicz to potrafi.

Lucyna Lubelska

fot. Maciej Myrdzio

galeria

Łamanie chlebem w Ognisku

 

ŁAMANIE CHLEBA

Jak co roku, podczas wigilii ogniskowej, łamiemy się chlebem.

Symbolicznie łączymy się i w otwieramy na siebie.

Stajemy w miejscu równym dla wszystkich, składamy sobie życzenia.

Dzielimy się tym, bez czego życie traci sens kontaktem z drugim człowiekiem.

To jest czas szczególnej uważności i czas refleksji.

Wszystkiego dobrego!

 

wideo: Miosław Rajkowski

finisaż wystawy poplenerowej Niemojów 2015

wernisaż Bożeny Rączki

fot. Maciej Myrdzio

W grudniu 2015 w galerii Ogniska mogliśmy oglądać wystawę prac naszej słuchaczki Bożeny Rączki.
Prezentacja ta, to duża część zbioru rysunków wykonanych techniką ołówkową, z kilkuletniego okresu twórczości autorki.
Ekspozycja już w pierwszej chwili oglądu ukazuje swój całościowy charakter, by w następnej jako wizualny wielogłos epatować bogactwem tematów i wielością treści.
Bożena Rączka posługując się środkami warsztatu rysunkowego, kreuje swoje kompozycje nasycając je pełną skalą waloru i światłocienia, ujawniając przy tym warstwy znaczeniowe oparte na odniesieniach do symbolizmu i surrealizmu. Zachęca też do wejścia w wewnętrzny dialog rozważania paraboli pojęć podstawowych, światło – ciemność, dobro – zło, oczywistość – skrytość. Pyta nas czym jest rozpoznawanie gdy mamy do czynienia z przekazem w którym to co skrywane jest odsłaniane, a odsłaniające staje się skrywającym.
Zaprasza do poszukiwania i odczytania alegorycznych, symbolicznych znaczeń
przedstawionego świata.

Zbigniew Mil

wideo: Mirosław Rajkowski

galeria