Michał Wrabec – finisaż wystawy grafiki

28 X 2014 r. odbył się finisaż wystawy prac naszego instruktora grafiki warsztatowej.

Michał pokazał zarówno prace, które wykonał będąc słuchaczem Ogniska jak najnowsze.
Zaprezetował miedzioryty, suchą igłę, aquatintę i wielkoformatowe linoryty, wzbudzały one nawiększe zainteresowanie wśród oglądających.

 

fot. Jagoda Czyżak

Ryszard Pajączek.

Wystawa pedagoga, instruktora Malarstwa i Rzeźby w OKP.

01-Rysiek XRyszard Pajączek uzyskał dyplom z Malarstwa we wrocławskiej ASP, w roku 1987,

w pracowni Stanisława Kortyki.

Wystawa rzeźby i rysunku została zaaranżowana w przestrzennych salach nowej siedziby OKP.

Zapewne nie tylko otwarty charakter prac artysty, jego osobowość, przestrzeń wystawiennicza złożyły się na charakter ekspozycji. Dołączył się do tego, w co wierzę, genius loci – poprzednio pomieszczenia zajmowała szkoła języków obcych.

Wypowiedź Ryszarda Pajączka, jego swoisty „język”, łączy kilka kodów – uważność i wrażliwość

w konstruowaniu formy, odniesienia w obrębie natury i kultury /związki odległych sobie przestrzeni/,

swobodę i impresję, otwierające przestrzeń intelektualnych skojarzeń.

Rzeźby harmonijnie współbrzmią z otoczeniem – „przetwarzają” światło, tworząc z nim swoisty związek.

Czasem jest to wykreowane, zdyscyplinowane działanie artysty, który włącza w przestrzeń pracy rzeźbiarskiej snop sztucznego światła, a czasem widz zaskakiwany jest niekontrolowanym układem  światłocienia powstałego w wyniku zmian światła naturalnego.

Naturalna forma drewna, w zetknięciu z drewnianymi elementami – nieużytecznymi już, zużytymi symbolami osiągnięć architektury, buduje równowartość i skłania do refleksji na temat nietrwałości tego, co materialne.

Delikatnie i wrażliwie pokazuje artysta dialog natury z kulturą, rozmowy, w której nie wartościując, pełni rolę twórcy i obserwatora.

Beata Bols

fot. Beata Bols

fot. Jagoda Czyżak

plener i wystawa – Głębokie 2014

Wspominamy plener malarsko-fotograficzny – GŁĘBOKIE 2014

fot. Maciej Myrdzio

fot. Barbara Wiśniewska

Wrocław nad wodą 2014

Wystawa poplenerowa na barce /"Wrocław nad wodą", 2014/.

Tegoroczny, stacjonarny plener malarski zaczął się, tradycyjnie, jak w roku ubiegłym,
w Zatoce Gondoli. W kolejne, słoneczne dni, grupa plenerowa przemieszczała się
z malarskimi akcesoriami w inne, równie malownicze miejsca Wrocławia.
Pracowaliśmy na Wyspie Słodowej /w Co Jest Grane/, na terenie kąpieliska Morskie Oko i po obu stronach Odry, w okolicach Kładki.

Wystawa w Barka-cafe, zaobfitowała w impresyjne, malarskie prace, szkice i fotografie.
Było słonecznie również w czasie trwania wernisażu wystawy.

Dziękujemy Panu Wojtkowi Nowakowi, za pomoc i udostępnienie miejsc do pracy i ekspozycji, dziękujemy także Panu Dyrektorowi Kąpieliska Morskie Oko.

bb

 

 

 

fot. Beata Bols, Wiesław Mróz

POKAZ

Mój projekt artystyczny w OKP opiera się animacji działań amatorskiego ruchu artystycznego, włączeniu w nie okołoplastycznych, nowych mediów sztuki.

Pokaz, to inscenizacja multimedialna poetyckich tekstów – wierszy trzech słuchaczek Ogniska Kultury Plastycznej – 
Elżbiety Suleckiej /artystka Pantomimy Henryka Tomaszewskiego/, Loreny Montenegro-Bakalarz /pochodząca z Ekwadoru muzykoterapeutka/ i Agnieszki Sokołowskiej /artystki mocno ukorzenionej w Art Brut/.

Do udziału w spektaklu zaprosiłam również: Artura Winiarskiego i Aleksandrę Szczepaniak /słuchaczy OKP, z doświadczeniem aktorskim i dużym potencjałem ekspresji artystycznej/.

W scenariuszu i reżyserii spektaklu wykorzystałam umiejętności i kreatywność biorących udział w spektaklu.

W rezultacie na formę spektaklu składają się odniesienia plastyczne, muzyczne /fonetyczne – w obrębie języków – polskiego i hiszpańskiego/, semantyczne...

Zapraszam chętnych do kolejnych działań,

Beata Bols