blog

NORBERTA SAKOWICZ - WYSTAWA MALARSTWA

00001naSTR

Zapraszamy do Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 46c na wystawę malarstwa i rysunku Norberty Sakowicz. Autorka od kilku lat jest słuchaczką Ogniska i tam po skończeniu pracy zawodowej realizuje swoją pasję malarską. Prezentowane prace dowodzą jak istotnym tematem malarskich poszukiwań może być martwa natura. Na wystawie zobaczyć można również pejzaże oraz studyjne rysunki autorki. Ekspozycja czynna w lutym tego roku.

Wernisaż w dniu 3 lutego 2016 r. o godzinie 17.00.

wystawa poplenerowa – DRUGA STRONA GÓR

00 poplenerowaBBstr

opieka artystyczna Beata Bols

Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Ruskiej 46c/7 na wystawę poplenerową będącą instalacją, a zarazem dokumentacją prac malarskich, rysunków i fotografii, powstałych w czasie pleneru, w Klinice Psychoterapii - Centrum Fiszer, w Szklarskiej Porębie Gónej.

Specyficzna atmosfera miejsca, sprzyjała uważnemu przyjrzeniu się sobie, relacjom międzyludzkim, a również wrażeniom wynikłym z doświadczania kontaktu z niezmienną naturą Karkonoszy.

Kanwę dla prezentacji wystawy stanowi tekst psychologa, Wiesława Fiszera, do którego odnieśli się uczestnicy pleneru. 

/bb/ 

Wernisaż 2 X 2015 r, godz. 17.00

Wystawa czynna od 2 do 31 X 2015 r pn-pt: 15.00 - 20.00; sob. 9.30 - 14.00

wystawa matryc i grafik JANUSZA HALICKIEGO

Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Ruskiej 46c/7 na szczególną wystawę. Prezentujemy wyjątkowe i rzadko oglądane obiekty a mianowicie matryce do grafik JANUSZA HALICKIEGO (1932-2010) – są to obiekty najczęściej spoczywające w pracowni artysty i tylko on i jego najbliżsi mogą je oglądać. Uzupełnieniem zestawu matryc są również pełne wirtuozerii odbitki z prezentowanych matryc.

JANUSZ HALICKI – Wrocławski artysta plastyk i pedagog, urodził się 18 marca 1932 w Brzeszczach w Małopolsce, a zmarł 28 października 2010 roku we Wrocławiu. Pod koniec lat 40 ubiegłego stulecia przyjechał do Wrocławia, gdzie rozpoczął studia najpierw na zoologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (1949-1952) a w latach 1957-1963 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Tutaj kształcił się w pracowniach Marii i Stanisława Dawskich oraz Stanisława Pękalskiego. W 1963 roku ukończył uczelnie z wyróżnieniem i został asystentem na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby PWSSP we Wrocławiu. W 1968 został zwolniony z uczelni za popieranie strajków studenckich. Do pracy akademickiej nigdy już nie powrócił, ale pracy pedagogicznej poświęcił wiele lat życia, w latach 1967 -1991 jako nauczyciel, a od 1977 dyrektor Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej we Wrocławiu.

Czytaj więcej...