– Nowa nazwa – Otwarte Pracownie Plastyczne

Gdy 76 lat temu, we wrześniu 1947 roku, Eugeniusz Geppert powołał do życia Państwowe Ognisko Kultury Plastycznej we Wrocławiu, nie przypuszczał, że rozpoczyna wieloletnią przygodę ze sztuką i edukacją artystyczną, w którą zaangażuje się tak liczne grono osób.

Przez lata pracy przeszliśmy wiele zmian. Początkowo nasza siedziba mieściło się w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu (przy obecnej ulicy Traugutta). Później kilkakrotnie się przeprowadzaliśmy: zajęcia odbywały się przy ul. Kościuszki, przy placu Solnym, placu Wolności, a od 1995 roku pracujemy w kamienicy przy ul. Ruskiej 46 zajmując jej piwnicę i piętro.

W ciągu lat pracy Ognisko zmieniało się również od strony formalnej. Zaczynaliśmy jako placówka kulturalno-oświatowa, działaliśmy jako wieczorowa szkoła artystyczna dla dorosłych, a od 2001 roku pracujemy jako samorządowa instytucja kultury. Wśród osób związanych z Ogniskiem odnaleźć można ludzi związanych z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, artystki i artystów pracujących w Polsce i na całym świecie.

Pomimo przeprowadzek, modyfikacji nazwy i rozmaitych form organizacji nie zmienił się zasadniczy obszar naszej pracy. Od 1947 roku pracujemy nad talentem i rozwojem umiejętności naszych słuchaczek i słuchaczy. Wspólnie z nimi odkrywamy to, co w twórczej pracy najważniejsze: poznanie indywidualnego sposobu ekspresji, odnalezienie własnej formy przekazu, przestrzeń dla wyrażania treści w sposób dojrzały i przemyślany.

Energia Gepperta sprawiła, że w zrujnowanym Wrocławiu ludzie z pasją do pracy i twórczym zacięciem znaleźli swoje miejsce. Skromne początki pracy Ogniska zaprocentowały wielokrotnie: dzisiaj jest to miejsce rozpoznawalne na mapie Wrocławia, przestrzeń przyjazna rozwojowi sztuki oraz edukacji artystycznej. Nieustannie wzmacniamy nasze związki z Wrocławiem: zapraszamy do współpracy wrocławskie artystki i artystów, współtworzymy miejskie święta, zacieśniamy więzi z ASP.

Od 27 marca 2023 Ognisko ma nową nazwę: Otwarte Pracownie Plastyczne. Traktujemy tę zmianę jako element naturalnej ewolucji, której podlega każda instytucja. To kontynuacja naszych tradycji w odświeżonej formule, lepiej odpowiadającej na potrzeby współczesnego człowieka. Nie chcemy utracić niczego z dotychczasowych osiągnięć, przeciwnie: szczycimy się nimi i pamiętamy o nich. Nowa nazwa to nowe zobowiązania zbudowane na starych tradycjach. Zmieniał się profil naszej działalności i adres, teraz natomiast, zmieniając nazwę, chcemy podkreślić, że w naszych pracowniach jest miejsce dla każdej zainteresowanej sztuką osoby. Pracownie otwarte – to pracownie włączające, dostępne i inkluzywne. Z tymi wartościami rozpoczynamy kolejny sezon pracy.

Nowości

Back to top