– Małgorzata Małkiewicz – Rysunek i Malarstwo L. Lubelskiej

pejzaż - abstrakcja w sepii

Małgorzata Małkiewicz z Pracowni
Rysunku i Malarstwa Lucyny Lubelskiej


Nowości

Back to top