– Teczka na ASP. Otwarte Pracownie Plastyczne

Teczka na ASP. Otwarte Pracownie Plastyczne

Otwieramy nowy, kameralny kurs, który będzie przygotowaniem do egzaminów na Akademię Sztuk Pięknych. Nasze pracownie plastyczne to przestrzeń, w której kandydaci na studia artystyczne będą mieli możliwość kompleksowego przygotowania kompletu prac wymaganych na egzaminy wstępne, poszerzenia wiedzy z zakresu technik plastycznych, oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowo w pakiecie uczestnicy będą mieć możliwość stworzenia reprodukcji prac i skompletowania teczki wymaganej na pierwszym etapie egzaminów.

Zajęcia odbywać się będą w kameralnej grupie liczącej tylko osiem osób. Pozwoli to na indywidualną pracę, nawiązanie relacji z prowadzącym i dużą autonomię artystyczną. To jedyny tak kompleksowy kurs we Wrocławiu odpowiadający na realne wymagania uczelni artystycznych.

Kurs przeznaczony dla grupy nie większej niż ośmioosobowa. Program kursu będzie się składał z 3 trymestrów. Proponujemy trzy pakiety zajęć: podstawowy, rozszerzony i rozszerzony plus. Pakiety odpowiadać będą stopniom zaawansowania oraz indywidualnym potrzebom uczestników. Kurs przeznaczony dla osób w wieku 16+ (od 2 klasy szkoły średniej).

Kurs podstawowy

 • studium postaci (4h/ tygodniowo)
  Zajęcia odbywają się w pracowni artystycznej, mają charakter zadań ćwiczeniowych, korekt indywidualnych, projektów indywidualnych lub zespołowych; wśród tematów: kompozycja, konstrukcja i proporcje, ruch, anatomia, wstęp do światłocienia
 • pracownia malarska (5h/tygodniowo)
  Uczestnicy wybiorą jedną z dwóch dostępnych pracowni malarskich (z różnymi prowadzącymi), gdzie będą zajmować się rozmaitymi technikami malarskimi i rysunkowymi. Praca rozpocznie się od praktyki świadomego stosowania zasad kompozycji i perspektywy, następnie włączone zostaną zadania związane z martwą naturą uruchamiające techniki artystyczne. Zadania skupione będą na poszerzeniu świadomości wiedzy wizualnej, odświeżaniu indywidualnego spojrzenia i wzmacnianiu warsztatu twórczego.
 • konsultacje prac (1h/miesięcznie)
  Przegląd miesięcznych postępów i prac uczestników kursu, rozmowy i konsultacje, wskazówki artystyczne i korekty prac.

Kurs rozszerzony

Wszystkie elementy z kursu podstawowego oraz dodatkowo:

 • zajęcia w autorskiej pracowni art. plast. Magdaleny Gołdy + konsultacje prac (4h/tygodniowo)
  Kompleksowe przygotowanie kandydata na studia w zakresie odpowiadającym tematowi Pracowni. Podczas spotkań pojawią się tematy i zadania mające na celu przygotowanie do drugiego etapu egzaminów na studia – części praktycznej. Kursanci poznają podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej oraz fotografii. Pracownia będzie realizować program wg potrzeb uczestników. Prowadząca pracownię oprócz przygotowania praktycznego będzie dodatkowo wprowadzić elementy z zakresu wiedzy o sztuce.

Rozszerzony plus

Wszystkie elementy z kursu rozszerzonego* oraz dodatkowo:

 • zajęcia w Pracowni grafiki i rzeźby (8h/miesięcznie)
  W pracowni rzeźby uczestnicy poznają takie aspekty pracy rzeźbiarskiej jak: modelowanie w glinie, studium postaci (głowa, ręka, stopa), konstruowanie rusztowania do kompozycji, kompozycje tematyczne (zadania na kontrast, podobieństwo, użycie faktury). Ponadto uczestnicy poznają podstawowe techniki grafiki warsztatowej realizując tematy wg autorskiej koncepcji prowadzącego. Kandydatom na studia graficzne pozwoli to rozbudować portfolio i zdobyć podstawową wiedzę w zakresie ich przyszłego kierunku studiów.
 • wizyta w pracowni specjalistycznej: ceramika, szkło, sitodruk, litografia, fotografia (1 wizyta miesięcznie)
  Dzięki konsultacjom ze specjalistami uczestnicy będą mogli zapoznać się z innymi technikami artystycznymi. Spotkania te poszerzą ich zakres wiedzy o sztuce, mogą również stać się impulsem do realizacji konkretnych tematów i zadań pod okiem profesjonalistów.

*zajęcia w autorskiej pracowni art. plast. Magdaleny Gołdy + konsultacje prac (8h/miesięcznie)

koordynator kursu: Magdalena Gołda
spotkanie organizacyjne: 26 września
rozpoczęcie kursu: 3 października (harmonogram zajęć ustalany indywidualnie z koordynatorem)
zapisy i informacje: kurs@plastyka-ognisko.edu.pl

Cennik:

Nowości

Back to top