– Edycja komputerowa i film

Słuchaczka pracuje przy komputerze podczas zajęć komputerowych i filmowych
Słuchaczka pracuje przy komputerze

instruktor – Magdalena Gołda

Zainteresowane osoby tą pracownią mają możliwość nauczenia się od podstaw obórki zdjęć, projektowania w programach graficznych oraz realizacji video. Zajęcia mają na celu zapoznanie się ze specyfiką i obsługą programów w celu sprawnego obrabiania fotografii cyfrowych oraz zapoznanie się ze specyfiką i obsługą programów do grafiki 2D, a następnie realizowanie w nich własnych pomysłów i projektów. Nauka w pracowni ma charakter indywidualny. Pracownia daje również możliwość poznania podstaw realizacji form video – filmów – planowanie, zdjęcia, katalogowanie, import, montaż, eksport. 

Pracownia jest wyposażona w 8 komputerów, szybkie łącze internetowe, programy graficzne Corel i Photoshop. Wyposażenie umożliwia pracę z grafiką wektorową i obróbkę zdjęć oraz łączenie tych metod w celu uzyskania ciekawych form graficznych. Do dyspozycji pracowni jest również kamera i dron. 

Nowości

Back to top