– Historia

Państwowe Ognisko Kultury Plastycznej we Wrocławiu zostało powołane decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki we wrześniu 1947 r. Zadanie to powierzono ówczesnemu rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, panu prof. Eugeniuszowi Geppertowi
Na przestrzeni wielu lat statut i program zajęć podlegały naturalnym zmianom, uzależnionym od sytuacji polityczno-ustrojowej. Zawsze jednak realizowały ambitny i wysoki poziom edukacji w dziedzinie sztuk pięknych.

Po powołaniu ognisko działało w oparciu o statut placówki kulturalno-oświatowej. W latach późniejszych przekształcone zostało na 3–letnią wieczorową szkołę artystyczną dla dorosłych.

Reforma edukacji przeprowadzona w 1999 r. przyniosła kolejne zmiany; Ognisko podlegające Ministerstwu Edukacji Narodowej w toku decentralizacji zostało przejęte przez Zarząd Miasta Wrocławia. Od września 2001 r., powołane zostało jako Instytucja Kultury pod nazwą Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta, i prowadzone jest przez Zarząd Miasta Wrocławia. Finansowane z budżetu gminy w formie dotacji oraz dochodów własnych, jako jednostka budżetowa działa w oparciu o statut i regulamin nadany przez Radę Miasta Wrocławia. Obecnie oprócz oficjalnej nazwy stosujemy drugą opisową Otwarte Pracownie Plastyczne.

Pierwsza siedziba ogniska mieściła się w budynku PWSSP we Wrocławiu przy ul. Traugutta. Przez krótki okres ognisko działało w budynku „Pałacyk” przy ul. Kościuszki. Lokal przy pl. Solnym 16, we Wrocławiu, ognisko otrzymało w roku 1959 – gdzie działało nieprzerwanie do 1995 r., Od września 1995 zostało przeniesione do pomieszczeń po byłym przedszkolu przy pl. Wolności 9, gdzie działa do chwili obecnej działają pracownie szkła, ceramiki i rzeźby. Obecnie główną siedzibą jest RUSKA 46 abc „Przestrzenie dla kultury” Ognisko dzięki swojej otwartej formule – na zajęcia i wydarzenia może do nas przyjść każdy – zarówno na 5 minut jak i na wiele lat (część osób przychodzi do nas od kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat) może być zarówno twórcą (i korzystać z naszych pracowni) jak również, jako odbiorca (uczestniczyć w wystawach i innych działaniach artystycznych) – idealnie wpisuje się w projekt RUSKA 46.

Do 2001 roku Ognisko było wieczorową artystyczną szkołą zawodową dla dorosłych. Była to nieszablonowa szkoła, która uwzględniała zainteresowania uczniów, rozwijała zarówno umiejętności plastyczne jak i intelekt, uczucia i wolę; uczyła myśleć i działać, była miejscem swobodnej, twórczej pracy, wdrażała do samodzielnej twórczości i współdziałania w tym zespołowych form tworzenia, indywidualizowała treść oraz tempo nauki, była miejscem spontanicznej aktywności.
W 2001 Ognisko zostało przekształcone w samorządową instytucję kultury i w tej formie działa do dziś.
Prowadzone jest przez Zarząd Miasta Wrocławia. Finansowane z budżetu gminy w formie dotacji oraz dochodów własnych, jako jednostka budżetowa działa w oparciu o statut i regulamin nadany przez Radę Miasta Wrocławia.

Jesteśmy instytucją kultury cieszącą się uznaniem we wrocławskim środowisku artystycznym, naszymi absolwentami są wykładowcy, profesorowie, dziekani i rektorzy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz wielu uznanych w świecie twórców. Wielu z nich w swoim dossier wymienia Ognisko. Z Ogniskiem byli związani lub nadal aktywnie uczestniczą w działaniach Ogniska, m.in.:
Ludwika Ogorzelec – uznana rzeźbiarka światowego formatu, absolwentka Rzeźby ASP Wrocław,
tworząca realizująca swoje prace w wielu krajach.
Mira ŻelechowerAleksiun – uznana w świecie malarka.
Prof. Christos Mandzios – rzeźbiarz, Dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby ASP Wrocław,
Prof. Jan Kukuła – były, Dziekan Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz i Wzornictwa ASP Wrocław.
Prof. Przemysław Tyszkiewicz – grafik o uznanej renomie, prowadzi Pracownię Grafiki warsztatowej na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów ASP Wrocław.
Prof. Krzysztof Skarbek – uznany twórca, malarz, Prodziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby ASP Wrocław.
Prof. Ireneusz Olszewski – kierownik Katedry Sztuki Mediów na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów, prowadzi Pracownię Działań Intermedialnych ASP Wrocław.
Janusz Halicki – mistrz grafiki i malarstwa.
Jadwiga KrawczykHalicka – grafik i malarz.
Dariusz Jerzy Nowak – rzeźbiarz, od paru lat pracownik ASP Wrocław, zatrudniony w Pracowni Drewna w Katedrze Technik Rzeźbiarskich na Wydziale Malarstwa i Rzeźby.
Paweł Pawlak – jeden z najbardziej wziętych grafików i ilustratorów wrocławskiego środowiska.
Ewa Kozyra–Pawlak – wraz z mężem Pawłem Pawlakiem, zdobyła uznanie wśród wydawców książek, zajmuję się oprawą graficzną wydawnictw dla dzieci oraz ilustracją.
Lech Twardowski – znany wrocławski malarz.
Jacek Zuzański – absolwent reżyserii, zajmuje się reżyserią teatralną, animacją teatralną lalek, pantomimą, pisaniem scenariuszy.
Marcin Harlender – nieoceniony wrocławski artysta malarz.
Tomasz Domański – zauważony i doceniony wrocławski artysta rzeźbiarz.
Paweł Lisek – zajmujący się działalnością plastyczną, od paru lat dydaktyk ASP Wrocław.
Beata Olszewska (obecnie Bols) – artystka intermedialna, Tworzy instalacje, obiekty, działania performance. Autorka kostiumów do filmów fabularnych, scenografii teatralnych, projektantka wnętrz, poetka , laureatka wielu nagród filmowych.
i wielu innych wybitnych twórców.

nauczyciele

dyrektorzy

Nowości

Back to top