– Pracownia ceramiki Bogusław Story

instruktorzy – Bogusław Story

Oferta Pracownia Ceramiki skierowana jest do amatorów jak i profesjonalistów chcących realizować swoje prace w materiale ceramicznym.
Pracownia dysponuje warsztatem ceramicznym
-piecem do wypału ceramiki
-pracownią realizacyjną wyposażoną w podstawowe narzędzia i udogodnienia
W pracowni można zapoznać się z rozbudowaną ofertą szkliw, mas ceramicznych, materiałów barwiących.

Zajęcia prowadzone są z naciskiem na indywidualne potrzeby i możliwości uczestników, biorąc pod uwagę ich umiejętności, zdolności manualne i poziom świadomości plastycznej. Słuchacz pozyskuje wiedzę w zakresie technik kształtowania form ceramicznych, podstawowych technik zdobienia, szkliwienia i wypału, w oparciu o gliny garncarskie (zakres tem.960-1080) oraz szkliwa ceramiczne.

Podczas zajęć słuchacz poczatkujący nabywa umiejętność i posługiwania się technikami formowania i kształtowania obiektów ceramicznych.tj
-lepienie z wałków,
-formowanie z płaszczyzn,
-płatów ceramicznych,
-formowanie na korycie, odcisk z negatywowych form gipsowych
-zdobienie wyrobów relief wklęsły, wypukły, ażur
-zdobienie wyrobów surowych (użycie angob, tlenków, soli metali barwiących, farb)
-szkliwienie wyrobów biskwitowych (po przez zanurzanie, polewanie, nanoszenie pędzlem)

Słuchacz nabywa – rozwija umiejętności z zakresu technik świadomego formowania brył przestrzennych (rzeźbiarskich, naczyniowych) oraz pracy na płaszczyznach (kafel, talerz, mozaika) z użyciem technik ceramicznych. Pozyskuje wiadomości z zakresu założeń podstaw projektowania ceramiki

(forma – funkcja), jak również realizowania indywidualnych projektów z użyciem glin garncarskich, szkliw tlenków barwiących i farb.

Nowości

Back to top