– Pracownia grafiki warsztatowej

Grafika warsztatowa - słuchaczki pracują podczas zajęć z grafiki warsztatowej
Grafika warsztatowa

Pracownia grafiki jest wyposażona w prasę hydrauliczną do odbijania druku wypukłego jaką jest linoryt, drzeworyt, gipsoryt oraz prasę do druku wklęsłego – akwaforty, akwatinty, suchej igły, miedziorytu.
Poza tym – pracownia posiada akcesoria i farby drukarskie potrzebne do sporządzania odbitek.


Nowości

Back to top