– Pracownia malarstwa i rysunku Beaty Bols

rysnuek i malrstwo Beaty Bols - słuchacze rysują i malują martwe natury w pracowni
rysnuek i malrstwo Beaty bols - słuchacze rysują i malują martwe natury w pracowni

instruktor – Beata Bols

Pracownia prowadzona jest indywidualnie, w zależności od stopnia zaawansowania słuchacza i ukierunkowana jest na pogłębienie
świadomości i wrażliwości w obrębie formy i koloru /studium natury z malarstwa i rysunku/, a w przypadku słuchaczy o wyższym stopniu zaawansowania – polega na wspieraniu inwencji i kreacji artystycznej, łącznie z przeprowadzaniem analizy i korekty prac domowych.
Korekty obejmują analizę formalną prac, odnoszą się do podstawowych zagadnień z teorii i historii malarstwa /z wykorzystaniem i czerpaniem przykładów z internetowych zasobów dzieł sztuki/.

Nowości

Back to top