– Pracownia malarstwa i rysunku Zbigniewa Mila

rysnuek i malrstwo Zbigniewa Mila słuchaczka maluje podczas pleneru na ulicach miasta
rysnuek i malrstwo Zbigniewa Mila słuchaczka maluje podczas pleneru na ulicach miasta

instruktor – Zbigniew Mil

Autorska pracownia rysunku i malarstwa zaprasza i oferuje opiekę artystyczną dla wszystkich chętnych i zainteresowanych malowaniem i rysowaniem. Można tutaj zacząć swoją edukację od podstaw, jak również rozwijać już wcześniej nabyte umiejętności, w pozytywnych relacjach w grupie, wspartej profesjonalna opieką instruktora.
Podstawy rysowania studyjnego zaczynamy od praktyki świadomego stosowania zasad kompozycji i perspektywy. Tematyczne studia martwej natury służą nam do zapoznania się z wielością zagadnień dotyczących technik rysunkowych i malarskich.
Wraz z doskonaleniem warsztatu, poszerzamy świadomość wiedzy wizualnej, nabywamy umiejętności patrzenia i widzenia różnych relacji, wcześniej nieuświadomionych.
W ugrupowanych problemowo tematach postawionych sobie zadań, wkraczamy w wolumen cech określających każdy obraz. Są to: światłocień, walor, stopień nasycenia, świetlistość, dźwięczność koloru, głębia ostrości, stosowanie sfumata, ekspozycja faktury, kontrast, przejścia modalne, miękkość i twardość szrafowania. Praktyczna orientacja w powyżej zasygnalizowanym obszarze cech i imponderabiliów, pozwoli na nieprzypadkowy dobór środków wyrazu, da nam możliwość świadomego kreowania obrazu, budowania klimatu i podążania w kierunku własnej wypowiedzi.
Program pracowni obejmuje również studium postaci, aktu i portretu.
W pracy z modelem preferowane są; poprawność anatomiczna, zachowanie proporcji, uchwycenie indywidualnego charakteru studiowanej postaci. Ceniona jest też umiejętność nadania silnej wyrazowości i dążenie do autorskiego przesłania.

Nowości

Back to top