– Pracownia rzeźby

Pracownia rzeźby prowadzona przez Ryszarda Pajączka - słuchacze lepią w glinie
Pracownia rzeźby prowadzona przez Ryszarda Pajączka - słuchacze lepią w glinie

instruktor –Ryszard Pajączek

Zapraszamy do naszej pracowni, można się u nas zapoznać z:

I. Nauką modelowania w glinie:

  1. Studium postaci, głowy, ręki, stopy
  2. Konstruowanie rusztowania do kompozycji
  3. Kompozycje tematyczne, zadania na kontrast, podobieństwo, użycie faktury

II. Technikami odlewniczymi:

  1. Technika odlewu modelu w gipsie
  2. Przygotowanie formy do odlewu w betonie
  3. Sporządzenie modelu do odlewu w metalu (technika wosku utraconego)

III. Rzeźbieniem w materiałach takich jak: drewno, kamień, wosk.

Pracownia wyposażona jest w odpowiednie narzędzia do obróbki tych materiałów: szlifierki kątowe, młotki, dłuta itd.

Nowości

Back to top